Selecteer een pagina

Coaching / Training

Voor professionals die regie nemen op veranderen en zichzelf als instrument willen inzetten. 

Geloof in eigen verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen van mensen, zijn de pijlers waarmee ik als coach en trainer werk. Het samenspel tussen jou als professional en de omgeving van relaties, groepen en organisaties waarin je leeft en werkt is complex. Samen krijgen we dat weer hanteerbaar. Je bent je eigen instrument in het maken van veranderingen. Teams krijgen weer doenvermogen om doelen te bereiken.

Transactionele Analyse, systemisch werk en NLP zijn krachtige instrumenten die handvatten geven om autonomie te hervinden. Het leidt tot openheid en warmte en goede communicatie tussen mensen en creëert een werkklimaat voor vitale en flexibele teams.