Selecteer een pagina

Recent Werk

  • Coachen van bestuurders en professionals om communicatief meer resultaat te bereiken.
  • Procesbelegeider voor teams, besturen en projectgroepen die wel vergaderen en nog niet het gewenste resultaat in kaart hebben of kunnen bereiken
  • Trainer (communicatie)professionals die hun positie in de organisatie willen versterken. Trainingen in methodisch werken, intervisie begeleiding voor teams, communicatievaardigheden, feedback.


Gemeente Amsterdam

Coordinator Kennisdelen en opleiden   Opzetten organisatie tbv trainingen Implementeren methodisch werken en versterken adviesvaardigheden, trainingen ontwikkelen voor online vaardigheden en toepassen corporate kaders. Lezingen organiseren. nov 2018-febr 2020


CJIB

Communicatiestrateeg enTeam-ontwikkeling. Strategisch advies voor interne bewustwording op security, arbeidsmobiliteit, onderzoek interne communicatie, communicatieve organisatie. Factor C, Strategisch frame, omgevingsanalyses en proces-begeleiding visievorming. Ontwikkelen middelen. HR verandertraject. Individuele coaching juni 2017-okt 2018


Waterschap Zuiderzeeland

Ontwikkeling Corporate communicatie-strategie. Projectcommunicatie organisatie communicatiever maken met Factor C. Positie afdeling communicatie versterken. Trainer Adviesvaardigheden. Woordvoerder voor Dijkgraaf en bestuurders. Coach Inzet social media en moderatie. Webredactie voor projecten. 2016


UWV Communicatie

Concerncommunicatie. Strategisch adviseur integrale ICT projecten met politiek afbreukrisico. Verandertraject organisatie van de communicatie. Opdracht teruggegeven. 3 mnd 2016


Adviestraject Groningen

Communicatie GSR vier gemeenten (participatiewet). Verandertraject met diverse stakeholders, bestuurlijk en ambtelijk. 3 mnd 2017


Gemeente Haarlemmermeer

Senior bestuurscommunicatie /Woordvoerder. Verandercommunicatie. Bestuurlijke samenwerking in GSR begeleiden. Mediatrainer en adviseur in stevige bestuurscrisis. Adviseren social media wethouders.  Woordvoeringslijn omgevingsraad Schiphol. nov 2018-mei 2019.


Gemeente Almere

Portefeuille Coördinator/Woordvoerder. Strategisch advies decentralisatie sociaal domein. Portefeuille coördinatie. Factor C, Trainer/facilitator communicatie- en presentatievaardigheden, Coachen en begeleiden wethouder, woordvoerder, speechschrijver en mediastrateeg (inzet social media). Crisiscommunicatie. jan 2010-juli 2014.


BMC

Adviseur participatie en omgevingsmanagement, coach. Opdrachten: verandertraject 100k+ gemeente, teamleider communicatie, persbeleid, pilot sociale media, Procesbegeleiding diverse visie trajecten gemeenten. Coaching young professionals en beleidsmedewerkers gemeenten. Uitgave Esperanto voor de wijken. Artikel Logeion, De kunst van het coachen (redactie), roman de Tijddood (redactie) 2008-2009.


Gemeente Lelystad

Senior bestuurscommunicatie programmaleider G32/Wijken Woordvoerder/Coaching bestuur, advisering en organisatie van participatie- en communicatietrajecten op diverse beleidsterreinen waaronder GSB, communicatie bij herstructurerings-processen, opstellen participatiebeleid, persbeleid, contacten met pers, politieke advisering, coachen van bestuur, Citymarketing, programmaleider wijkontwikkeling en wonen, invoering WMO. 2001-2008.