Selecteer een pagina

Visie op het vak

Contact is de voorwaarde om goed met elkaar te communiceren. De overheid is voor wat ‘over’ is en voor ‘over’zicht. De rest kan de samenleving zelf, soms met wat hulp.

Contact is iets anders dan bereik. Het onderscheid kunnen maken tussen organisatiedoelen, communicatiedoelen en het gebruikersdoelen is een gamechanger. Ik werk vanuit wat mensen beweegt en werk aan engagement. De overheid is voor mij voor wat ‘over’ is. En heeft de taak overzicht te bieden. Ik nodig dan ook actoren uit zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veranderingen. En als het allemaal bedacht is kies ik goede kanalen en maak middelen die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. Relevantie voor de doelgroep bepaalt of communicatie succesvol is. Succesvol kunnen adviseren is dan ook een van de basiscompetenties voor het vak. Communicatie draagt dan bij aan het versnellen en kwalitatief versterken van processen.

Ik werk met factor C, dilemmalogica, communicatieframe, dramdriehoek en opstellingen. Ik heb ervaring in het werken met scrum, verandercommunicatie, participatie, teambuilding, ontwikkelen van methodisch werken, procesbegeleiding, woordvoering en coaching. Ik heb het model ‘cascade’ ontwikkelt om de maatschappelijke opgave als horizon vast te houden.

Ik ben een publieke vrouw in hart en nieren 😉 Ik werk voor de overheid omdat ik wil werken voor de samenleving.

Ik maak gebruik van Systemisch werk, Transactionele Analyse en verbindende communicatie.