Selecteer een pagina

Together Everybody Achieves More

25 jan 2020

Soms droom je wel eens van een ideale werkplek. Hoe ziet die er dan uit? Ik kijk uit naar een nieuwe opdracht en vorm mijn dromen zodat ik straks bij zo’n nieuwe plek pas. Ik zag eens dit mooie lijstje over hoe je als mens in een team kunt functioneren:

• Toestemming geven en krijgen op intuïtie en wijsheid te vertrouwen
• Zorgen dat collega’s exacte informatie geven en krijgen die ze kunnen verwerken
• Mensen in hun kracht laten
• Je eigen ego opzij zetten (erbuiten houden)
• Zorgen voor veiligheid zodat het ‘ veilig voelt’ om binnen een groep fouten te maken
• Van jezelf een ‘container’ maken waarbinnen alles en iedereen kan en mag zijn (angst, vertrouwen, wanhoop, geloof, bang, blij, boos, bedroefd,… etc)
• Instemmen dat iedereen binnen het team andere beslissingen kan nemen dan dat jezelf zou doen.

Voor mij is psychologische veiligheid veruit het belangrijkste element om als team effectief te kunnen presteren. Of een organisatie er in slaagt het goede te doen heeft te maken heeft met hoe teamgenoten elkaar behandelen. Dat bleek ook onlangs in een onderzoek van Google naar het perfecte team. Er zijn omgangsvormen die de collectieve intelligentie van een team of organisatie verhogen, terwijl de ‘verkeerde normen’ kunnen verlammen. Zelfs als iedereen individueel binnen het team zeer helder en oprecht is, kunnen groepsnormen destructief zijn. De tradities, gedragsnormen en ongeschreven regels die bepalen hoe we functioneren, wanneer we samen zijn als een groep. Groepsnormen spelen in op ons ‘persoonlijke geweten’. Dit geweten werkt bewust en bindt ons aan onze familie, een groep, het volk, de organisatie en …collega’s of management en directie. Dit geweten ‘weet’ haarfijn wanneer we het risico lopen om buiten de groep te vallen, als we niet voldoen aan deze groepsnormen. Het mechanisme waarmee dit werkt is ‘schuld’ en ‘onschuld’. Het kan dus zijn dat we ons ‘onschuldig’ voelen binnen een team omdat we ‘voldoen’ aan de groepsnorm maar dat dit tegelijkertijd wel bijdraagt aan een psychologische onveilige situatie en daarmee aan een slecht presterend team. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de teamleden of de organisatie om (psychologische) ruimte te co-creëren en open te houden, zodat de kennis, het leren, de energie, de ideeën, de perspectieven, de spanningen, de waardering, vrij kan stromen zonder angst op afkeuring en/of vernedering.

 
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst